Vega Test

Vega Test jest badaniem całkowicie bezbolesnym i nieinwazyjnym.

VEGA TEST polega na stymulowaniu za pomocą nowoczesnej aparatury diagnostycznej, tzw. punktów aktywnych, czyli punktów akupunkturowych wykorzystywanych w tradycyjnej medycynie chińskiej i później przez dr Volla. Istotą metody jest badanie reakcji organizmu na impulsy elektromagnetyczne (zasada biorezonansu). Najczęściej stymuluje się przy pomocy sondy punkt, który znajduje się po wewnętrznej stronie dłoni. Pozwala to na ustalenie zmian, jakie zachodzącą w przewodnictwie biologicznie aktywnych punktów i stwierdzenie, czy są one zbieżne z drganiami charakterystycznymi dla danego patogenu. Metodą VEGA TEST można zdiagnozować nie tylko konkretny stan chorobowy na poziomie komórkowym, ale wykryć go na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby, gdy nie występują jeszcze najbardziej przykre jej objawy.

Na czym polega Vega Test?

W trakcie badania metodą Vega Test, przez urządzenie pomiarowe przepuszcza się specyficzne dla każdego z typów choroby markery częstotliwości drgań. Reakcja w postaci zmiany przewodnictwa skórnego, jaką odnotowuje się w biologicznie aktywnych punktach pacjenta, pozwala na odnotowanie pozytywnej lub negatywnej odpowiedźi na każdy z podawane w trakcie Vega Testu markery częstotliwości. Braku reakcji na dany marker częstotliwości świadczy o tym, że danego patogenu nie ma w organizmie badanego pacjenta. Pozytywna reakcja na podawany marker częstotliwości wskazuje na obecność konkretnego patogenu bądz typu infekcji. Co może zdiagnozować Vega Test?

Co zbadasz metodą Vega Test w Holmedica Warszawa?

Celem badania jest wydkrycie zaburzeń występujacych w organizmie, które mogą być prawdziwymi przyczynami gnębiących nas chorób. Metodą Vega Test można wykryć:

  • infekcje przewlekłe oraz ogniska zakażeń wirusów, bakterii i grzybów, nawet te osłonięte otoczką śluzową

  • reakcje autoimmunologiczne organizmu

  • obciążenia toksynami, glutenem, metabolitami produkowanymi w wyniku stresu

  • autoalergie

  • nietolerancje pokarmowe róznego typu (na białka zwierzęce, cukry proste itp)

  • błędy żywieniowe oraz niedobory witamin czy minerałów

  • zaburzenia funkcji układów lub poszczególnych narządów ciała

Naukowe dowody na działanie metody Vega Test

Vega Test jest metodą diagnostyczną, opracowaną przez Helmuta Shimmela. Ten niemiecki lekarz i naukowiec w 1978r odkrył, że wszystkie patogeny emitują specyficzne drgania, które są charakterystyczne tylko dla nich. To stwierdzenie leży u podstaw założenia, że obecność konkretnego patogenu w organizmie ludzkim – virusa, bakterii czy pasożyta można zdiagnozować badając czy w danych narządach występują inne niż ludzkie drgania.

Odkrycia dr. Shimmela, zainspirowały innych naukowców, takich jak B.Keller z Niemc, N. Kempe z Austrii, S. Morly z Anglii, M. Shreidmann z Izraela czy Gotowski z Rosji, którzy rozwijali i doskonalili te odkrycia. Zasady funkcjonowania bioelektrycznej diagnostyki pierwsi opracowali Shmidt i Plaum. Pierwotnie w metodzie Vega test, wykorzystywało się 400pkt biologicznie aktywnych, Shmidt i Plaum badanie ograniczyli do 100-150pkt a współcześnie metodzie Vega Test wykorzystuje się tylko 1 punkt. Nowoczesne urządzenia pozwalają na przeprowadzenie tą metodą serii testów z wykorzystaniem markerów obciążenia czestotliwosciowego, które wskazują na obecność lub brak niespecyficznych dla ludzkiego organizmu drgań.