Stwardnienie rozsiane a terapia Hiperbaryczna – nowatorska terapia, nowa nadzieja

W świetle najnowszych badań okazuje się bardzo prawdopodobne, że terapia w komorze hiperbarycznej może okazać się nadzieją dla osób cierpiących na stwardnienie rozsiane (SM). Założeniem tej nowatorskiej metody leczenia, w przypadku stwardnienia rozsianego jest teza, że pod wpływem zwiększonej ilości tlenu komórki nerwowe zregenerują się i zaczną prawidłowo funkcjonować.

Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlekła, degeneracyjna choroba układu nerwowego. Wciąż zdumiewającym pozostaje fakt, że mimo tak wysokiego zaawansowania wiedzy medycznej, nie znamy przyczyn, które ją wywołują. W związku z tym, nie wypracowano też skutecznego sposobu zapobiegania chorobie i leczenia. Nic więc dziwnego, że każda wzmianka o nowatorskiej terapii budzi żywe zainteresowanie pacjentów. Niedawne odkrycia dowodzące skuteczności tlenoterapii hiperbarycznej (Hyperbaric Oxygen Therapy, HBOT) odbiły się szerokim echem wśród specjalistów zajmujących się tą dziedziną i rozbudziły nadzieję w środowisku pacjentów i ich rodzin.

Stwardnienie rozsiane (łac.sclerosis multiplex nazywane w skrócie SM) jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego. SM wywołuje demielinizację, czyli rozpad osłonek komórek nerwowych (osłonek mielinowych) w ośrodkowym układzie nerwowym. W wyniku rozwoju choroby powstają liczne ogniska uszkodzeń tkanki nerwowej, co zaburza a później wręcz uniemożliwia przekazywanie impulsów nerwowych. SM jest chorobą przewlekłą, prowadzącą do powolnej degradacji kolejnych funkcji organizmu. Ujawnia się u osób pomiędzy 20. a 40. rokiem życia. Najbardziej charakterystycznymi jej objawami są zaburzenia ruchowe, czuciowe, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia, zespoły bólowe oraz objawy psychiatryczne. Stwardnienie rozsianie nieuchronnie prowadzi do kalectwa a w końcu do śmierci.

Naukowe dowody na skuteczność leczenia SM w komorze hiperbarycznej

Z badań jakie przeprowadzili M. Bennett i R. Heard z University of New South Wales z Wydziału Nurkowania i Medycyny Hiperbarycznej dokonali przeglądu badań naukowych na temat leczenia stwardnienia rozsianego w komorze hiperbarycznej wynika, że taka terapia jest skuteczna w wielu indywidualnych przypadkach. Jednocześnie naukowcy podkreślają, że wciąż brak dogłębnych badań zwłaszcza na szerszą skalę. Problem ten tłumaczą oni faktem,że każda nowatorska metoda musi przejść wieloletnią procedurę badawczą, by zostać uznaną za całkowicie wiarygodną. Zespół badawczy z Heard z University of New South Wales uważa, że tlenoterapię hiperbaryczną należy w tym momencie traktować jako terapię uzupełniającą, która jednak nie powinna zastępować leczenia podstawowego. Wyniki ich badań dostępne są w Bazie Cochrane, która gromadzi prestiżowe, najlepiej udokumentowane badania medyczne.

Jednak Bennett i Heard nie są jedynymi, którzy zainteresowali się tą tematyką

Badaniami nad wpływem hiperbarii tlenowej na regenerację komórek nerwowych zajmował się John H. Zhang. Z jego publikacji wynika, że w efekcie terapii w komorze hiperbarycznej następuje poprawa natlenienia tkanki mózgowej, usprawnienie metabolizmu tlenowego mózgu na poziomie komórkowym, co prowadzi do stopniowej redukcji uszkodzeń nerwów obwodowych. Zdaniem Zhang’a zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu SM przynosi zadowalające efekty oraz może być stosowana jako leczenie wspomagające w chirurgicznej naprawie ostrego uszkodzenia nerwów obwodowych [1]

Amerykańscy naukowcy Perrins D.J.D. oraz James P. zajmują się wpływem tlenoterapii hiperbarycznej na stan chorych na stwardnienie rozsiane już od 14 lat. W tym czasie opisali skutki stosowania hiperbarii u 447 pacjentów cierpiących na SM. Najciekawsze publikacje dotyczą badań klinicznych oceniających efekty stosowania komory hiperbarycznej, które były prowadzone po 2-4 latach od zakończenia tlenoterapii, następnie po upływie 6-8 lat, a trzecie badanie kontrolne przeprowadzono po 10-14 latach. Analiza wyników dowodzi, że systematycznie stosowanie zabiegów tlenoterapii u osób z SM, może w sposób znaczący opóźnić rozwój choroby oraz wydłużyć czas remisji. Na podstawie uzyskanych wyników, badacze doszli do wniosku, że HBOT daje lepsze efekty u pacjentów, u których stwardnienie rozsiane nie było w tak zaawansowanej fazie. Stąd w swoich wnioskach postulują, że uzyskanie pożądanych efektów zależy od czasu i systematyczności stosowania terapii hiperbarycznej, ale też od fazy zaawansowania choroby. Ich zdaniem leczenie należy rozpocząć jak najszybciej, gdy tylko choroba zostanie zdiagnozowana, zanim dojdzie do nieodwracalnych zmian [2].

  1. John H. Zhang. Hyperbaric oxygen in neurological diseases. Neurological Research, 2007, Volume 29, March pp. 113-115
  2. Perrins D.J.D., James P. B.: Long-term hyperbaric oxygenation retards progression in multiple sclerosis patients. IJNN 2005; 2 (1): 45 – 48Pozostałe badania dotyczące terapii hiparbarycznej można znaleźć:
  • Ulewicz K., Masłowski J., Michniewski P., Kierznikowicz B., Olszański R. Wstępne badanie kliniczne nad leczeniem hiperbarią tlenową stwardnienia rozsianego. PolHypRes 2015 Vol. 51 Issue 2 pp. 47-54
  • Kujawski S.,Kujawska A.,Kozakiewicz M.Olszański, R., Siermontowski, P., Zalewski P. Wpływ hiperbarycznej terapii tlenowej na układ nerwowy. Przegląd badań. PolHypRes 2015 Vol. 53 Issue 4 pp. 19-28
  • Webster C., Mclver C., Allen S., Philip J. Long-term hyperbaric oxygen therapy for multiple sclerosis patients.
  • Neiman J., Nilsson B.Y., Barr P.O., Perrins D.J.: Hyperbaric oxygen in chronic progressive multiple sclerosis: visual evoked potentials and clinical effects. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 1985;48:497-500
  • Webster C., Mclver C., Allen S., Hegarty J.P.: LONG-TERM HYPERBARIC OXYGEN THERAPY FOR MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS Two Year Results in 128 Patients. International Journal of Neuroprotection and Neuroregeneration 2010;2:45-48

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o