BIOREZONANS

O metodzie

Mimo, że biorezonans jest metodą opracowaną w latach 70 -tych XX w w Niemczech, jego korzeni należy doszukiwać się w filozofii i medycynie chińskiej, a w szczególności akupresurze. Entuzjaści postrzegają biorezonans, jako skuteczną metodę diagnozowania i leczenia chorób, wobec których tradycyjna medycyna wydaje się być bezradna.

Przy pomocy biorezonansu można nie tylko zdiagnozować chorobę. Stosuje się go również, jako jeden ze sposobów leczenia, zaliczany do medycyny alternatywnej, czy niekonwencjonalnej.

Metoda biorezonansu opiera się na założeniu, że procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka, kontrolowane są i regulowane nie tylko poprzez procesy chemiczne. Równie istotny wpływ mają na nie zjawiska elektromagnetyczne, przebiegające w naszym ciele.

Jak działa biorezonans?

Biorezonans jest metodą opracowaną przez niemieckich naukowców – lekarza Franza Morella oraz inżyniera Ericha Rasche, którzy stworzyli nowatorską metodę diagnozowania i leczenia chorób opartą o teorię wibracji elektromagnetycznych. Swój autorski projekt leczenia i diagnozowania nazwali metodą MORA. Nazwa stanowi skrót od ich nazwisk. W myśl badań dr. Morella każdy żywy organizm – zarówno człowiek, jak pasożyty, bakterie, drobnoustroje, generuje charakterystyczne drgania, które różnią się od wibracji wytwarzanych przez człowieka. To dzięki nim, przy pomocy biorezonasu możemy wykryć ich obecność w organizmie, czy zdiagnozować chorobę. Natomiast terapia biorezonansem, polega na wprowadzaniu drobnoustrojów czy pasożytów w specyficzne drgania (rezonans) co w efekcie ma doprowadzić do ich zlikwidowania. Terapia biorezonansem może mieć też dobroczynny wpływ na ludzki organizm poprzez dostrojenie i wyregulowanie naturalnych fal naszego organizmu.

Naukowe metody skuteczności działania

W opublikowanych w 1978 roku pracach dr Morell postawił tezę, że komórki żywych organizmów znajdują się w nieustannym ruchu a co za tym idzie, ich błony stale wibrują. Każdy organizm, jego poszczególne narządy i tkanki emitują drgania elektromagnetyczne o pewnym charakterystycznym przedziale częstotliwości. Ich wibracja tworzy pole elektromagnetyczne, które można opisać określonymi parametrami, takimi jak częstotliwość, amplituda itd. Morell, jako pierwszy dostrzegł możliwości diagnostyczne i terapeutyczne wynikające z możliwości rejestracji biopotencjałów oraz działania na żywe organizmy – człowieka, pasożytów, grzybów, bakterii i drobnoustrojów- elektromagnetycznymi falami o specyficznych parametrach. W oparciu o prawa fizyki i własne badania dr Morell udowodnił, że działając na organizm człowieka lub na patogeny słabymi falami elektromagnetycznymi o dokładnie określonych parametrach, można wywołać zjawisko rezonansu i w ten sposób zwiększyć ich potencjał komórkowy lub obniżyć go, aż do tego stopnia, by wywołać ich śmierć. Ta teoria stworzyła podstawy nowego kierunku medycyny, jaką jest biorezonans.

„ Za poprzednika medycyny bioinformacyjnej uznaje się klasyczną fizjoterapię, w której głównym polem działania są układy biologiczne i silny wpływ fizyczny na nie: pola magnetycznego lub prądu elektrycznego. Z reguły, takiego rodzaju energia pochłaniana przez biosystem, którym jest człowiek, a następnie przekształcana w ciepło. Tym samym działa głównie jako aktywator procesów metabolicznych – pobudza krążenia krwi i limfy lub stymuluje skurcze mięśni.

W przeciwieństwie do działań fizjoterapeutycznych, bioinformacyjne wchodzą w interakcję rezonansową z procesami metabolicznymi i nerwowymi całego biosystemu ludzkiego ciała. Ich intensywność jest bardzo mała, natomiast efektywność działania znacznie bardzie istotna od wpływów energetycznych, ponieważ te wibracje włączają się do procesów życiowych komórek organizmu i dostrajają je, jeśli istnieje szczególna patologia.”

W latach 70’tych dr Morell wraz z inż. Raschem opracowali metodę MORA, która polega na wykorzystaniu wibracji elektromagnetycznych do diagnostyki i leczenia chorób. W Polsce biorezonans zaliczany jest do alternatywnych metod leczenia, natomiast w Rosji oficjalnie uznawany jest za metodę konwencjonalną, podczas gdy w Niemczech diagnoza i leczenie przy pomocy biorezosnasu jest refundowane przez państwo.

Rekomendacje

„Jak podaje stacja BBC z jej sondaży własnych wynika, że biorezonas daje 70% skuteczność w terapii antynikotynowej, czyli dużo wyższą od leczenia metodami konwencjonalnymi”

źródło: Andrzej Zwoliński “Leksykon terapii alternatywnych” s.48

Andrzej Zwoliński

„Dla mnie jako lekarza praktyka liczy się efekt. Wybieram więc metody, które sprawdziłem, i wiem, że działają, nawet jeśli nie uznaje ich medycyna akademicka. Najlepszym przykładem jest właśnie biorezonans magnetyczny (BRT). Stosuję go od 17 lat i do wykrywania, i leczenia wszystkich rodzajów alergii.”

lek. med. Dariusz Szymański

homeopata, Instytut Medycyny Holistycznej w Warszawie

Wszystkie narządy i układy naszego ciała generują własne potencjały elektryczne i elektromagnetyczne, które pracują w swoim rytmie. W przypadku zaburzenia pracy organów następuje też zaburzenie aktywności rytmicznej. Na przykład, bradykardia – jest naruszeniem rytmu serca. Leczy się ją stosując – rozrusznik serca, który umożliwia pracę serca w normalnym rytmie. Takie podejście może być stosowane w leczeniu innych narządów, takich jak żołądek, wątroba, nerki itd. Trzeba tylko znać specyficzne częstotliwości aktywności tkanek tych narządów, tzw. – „Częstotliwości fizjologiczne ” lub „harmoniczne”. Każda choroba zmienia częstotliwości fizjologiczne w tzw “Częstotliwości patologiczne ” czyli „dysharmoniczne”. Jeśli w jakiś sposób uda nam się zmienić dysharmonię w harmonię możemy przywrócić jego prawidłowe funkcjonowanie. W ten sposób możliwe jest leczenie różnych chorób.

prof.dr Vladislav A. Liharev

doktor nauk technicznych, akademik MAI, Moskiewskiej Akademii Nauk

„Biologiczna aktywność człowieka, zwierząt, a także pierwotniaków, bakterii, wirusów, wiąże się z pewnego rodzaju aktywnością elektryczną. Dowodem na to są potencjały elektryczne zapisywane w elektrokardiografii, elektroencefalografii.

U ludzi, głównym źródłem sygnałów elektrycznych i elektromagnetycznych są:

  • Aktywność mięśni: skurcze mięśnia sercowego, pracującego w charakterystycznym rytmie

  • Aktywność neuronowa – przesyłanie impulsów elektrycznych z mózgu do rożnych narządów i odwrotnie.

  • Aktywność metaboliczna, tzn przemiana materii.”

prof.dr Vladislav A. Liharev

pracownik naukowy, MAI

Urządzenia

Biorezonans najprościej mówiąc sczytuje wibracje własne organizmu z jednej ręki i po ich separacji na harmoniczne i dysharmoniczne, przesyła z powrotem poprzez drugą rękę do organizmu.

Sygnał wyjściowy różni się tym od wejściowego, że drgania fizjologiczne (harmoniczne) wracają wzmocnione aparatem i tym samym wspomagają prawidłowe funkcjonowanie organizmu, natomiast patologiczne (dysharmoniczne) – odwracane są w przeciwfazie, po powrocie do organizmu wchodzą w interakcje z falami identycznymi, które są nieodwrócone. Efektem takiego działania jest stopniowe wygaszanie drgań patologicznych, aż do całkowitego ich usunięcia.

Chcesz wiedzieć, gdzie można wykonać biorezonans w Warszawie?

– zadzwoń 573 195 108

Pod podanym numerem telefonu otrzymasz również informacje na temat ceny wykonania biorezonansu magnetycznego.