Biofeedback

O metodzie

Biofeedback, to nowoczesna metoda rehabilitacji, umożliwiająca świadome sterowanie czynnością bioelektryczną mózgu. Jej skuteczność i zakres możliwości terapeutycznych wciąż nie jest do końca zbadany. Czym jest biofeedback? Na czym polega metoda biofeedback? Jakie jest jej zastosowanie?

Metoda biofeedback polega na obrazowaniu bioelektrycznej pracy mózgu w trakcie wykonywania codziennych zadań. Poznanie mechanizmów działania własnego mózgu oraz reakcji organizmu jakie się z tym wiążą, umożliwia świadome wpływanie na jego funkcjonowanie i poprawę koncentracji. 

Czym jest Biofeedback?

Czy wiesz, że na podstawie obserwacji mózgu, naukowcy są w stanie określić jakich emocji doświadcza jego właściciel oraz jaką aktywnością się teraz zajmuje. Stres, radość, lęk, ale też wykonywanie skomplikowanych działań matematycznych, czytanie czy sen – każda z tych czynności umysłowych związana jest z występowaniem ściśle określonych fal mózgowych.

Biofeedback jest nieinwazyjną metodą terapeutyczną, opartą o założenie, że aktywność bioelektryczna mózgu odzwierciedla nasz stan psychofizjologiczny a tym samym można kontrolować i samodzielnie wpływać na pracę fal mózgowych. Można więc powiedzieć, że biofeedback uczy, jak samodzielnie modyfikować fale mózgowe tak, aby lepiej i sprawniej realizować różne codzienne działania.

Biofeedback jako metoda neurorehabilitacji jest skutecznie stosowana u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym czy padaczką, ale też w ADHD czy w leczeniu uzależnień. Korzyści z stosowania tej metody odnoszą także osoby zdrowe, co znajduje odzwierciedlenie w zastosowaniu tej metody np. w programach treningowych sportowców.

Naukowe dowody skutecznosci dzialania

Metodę opracowano w latach 60-tych ubiegłego wieku. Początkowo wykorzystywano ją w ośrodku szkoleniowym NASA. Trening tą metodą uznawano za czynnik eliminujący negatywny wpływ stresu na psychikę przyszłych pilotów i astronautów. Później stwierdzono, że za jego pomocą można zwiększyć efektywność wykonywanych zadań. i jakość wykonywania zadań.

Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne (feedback) polega na dostarczeniu człowiekowi informacji zwrotnej o zmianach jakie zachodzą w jego organizmie na skutek reakcji psychicznych. Pozwala to zrozumieć pacjentowi w jakich okolicznościach wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie (częstotliwość fal mózgowych) a kiedy przeważają częstotliwości niepożądane, które są dla niego niekorzystne. Uświadomienie sobie jak reaguje nasz własny mózg, pozwala tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywniej, lepiej. U podstaw biofeedbacku leży założenie o „plastyczności mózgu”. W myśl tej teorii komórki nerwowe mózgu są zdolne do trwałych przekształceń. 

Na czym polega terapia Biofeedback?

Biofeedback jest rodzajem terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i lepiej. W praktyce Pacjent obserwuje sygnały w postaci wideogry na monitorze przed sobą. Jego zadaniem jest wykonać zadania  z gry, czyli na przykład utrzymania na drodze pędzącego z dużą szybkością samochodu wyłącznie siłą woli, bez użycia klawiatury czy myszki. Przez cały czas trwania gry otrzymuje informację zwrotną o tym jak jego organizm reaguje na stany emocjonalne związane z grą. Gdy reaguje w sposób właściwy, gdy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości – zdobywa punkty  Kiedy wzrasta aktywność w paśmie niepożądanym – nie otrzymuje punktów. 

Rekomendacje

Jak donosi gazeta Puls Medycyny – na sukcesy skoczka narciarskiego Adama Małysza, duży wpływ miała terapia metodą biofeedback, stosowana przez jego psychologa. Oczywiście metoda biofeedback, była jednym z wielu elementów treningu Adama Małysza, ale jak uważa psycholog Małysza, dr Jan Blecharz z krakowskiej AWF – „miała niezwykle istotny wpływ na jego sukcesy, ponieważ pozwalała mu się wyciszyć i skupić przed skokami, a to bywa w sporcie decydujące.”

Puls Medycyny

Biofeedback jest metodą opracowaną przez Amerykańskie Centrum Badań Kosmicznych Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. Poczałkowo Biofeedback stosowany był w trakcie szkolenia astronautów i pilotów, którzy pracując w warunkach ogromnego stresu muszą bezbłędnie wykonywać złożone czynności. Terapia biofeedback miła im pomóc w zminimalizowaniu stresu, w trakcie jej stosowania okazało się, że znakomicie podnosi efektywność pracy osób, które ją stosują.

Amerykańskie Centrum Badań Kosmicznych Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent iaculis dapibus auctor. Sed neque neque, sollicitudin sit amet vulputate vel, egestas in dolor. Cras dictum sagittis ante, vitae laoreet risus aliquet sed.

Kamil Marczyński

CEO Convertio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent iaculis dapibus auctor. Sed neque neque, sollicitudin sit amet vulputate vel, egestas in dolor. Cras dictum sagittis ante, vitae laoreet risus aliquet sed.

Kamil Marczyński

CEO Convertio

Urządzenie SCIO THETA

Terapia biofeedback przy zastosowaniu urządzenia SCIO THETA pozwala obniżyć poziom stresu, który jest dziś najbardziej niebezpiecznym czynnikiem chorobotwórczym. Długotrwały stres ma niezwykle szkodliwy wpływ na organizm ludzki. Nie tylko zaburza procesy życiowe i naturalną równowagę organizmu, ale też zwiększa ryzyko wystąpienia takich chorób cywilizacyjnych jak nadciśnienie, choroby wieńcowe, miażdżyca, czy zawał. Stres przyczynia się do przedwczesnego starzenia się, problemów z cerą i otyłości, przewlekłego zmęczenia, problemów z trawieniem czy bezsenności.

Terapia biofeedback przy zastosowaniu urządzenia SCIO THETA – pobudza naturalną zdolność komórek nerwowych do regeneracji.

Terapia jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb Pacjenta Klienta, po wykonaniu diagnostyki przy zastosowaniu SCIO oraz przeprowadzeniu wywiadu przez terapeutę.

Trening metodą biofeedback pozwala nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywniej.

  • Fale alfa (8-11 Hz) – są typowe dla stanu spokoju, relaksacji, ale też dla głębokiego zamyślenia. Trening metodą biofeedbacku uczy jak samodzielnie wprowadzić się w stan odprężenia, co pomaga radzić sobie w sytuacjach stresowych.

  • Fale beta (13-15 Hz) – nazywane też falami czuciowo – ruchowymi są specyficzne dla stanów wzmożonej aktywności umysłowej oraz koncentracji uwagi. Trening metodą biofeedback w tym przypadku służy lepszej koncentracji i pomaga w skupieniu uwagi.

  • Fale beta 1 (15-18 Hz) – to specyficzne fale które pojawiają się w chwilach logicznego myślenia, wymagającego intensywnego skupienia uwagi i koncentracji oraz panowania nad emocjami. Trening metodą biofeedback w tym obszarze, jest najczęściej stosowany u sportowców i osób często występujących publicznie.

  • Fale beta 2 (powyżej 18-30 Hz) – typowe dla zdenerwowania i irytacji. Trening za pomocą biofeedbacku w tym przypadku pomaga utrzymać kontrolę nad gniewem, pomaga w wyciszeniu.

  • Fale delta (1-4 Hz) charakterystyczne dla głębokiego snu. Trening metodą biofeedback pozwala na skuteczną walkę z bezsennością i pomaga w relaksacji.

  • Fale theta (4-7 Hz) towarzyszą nam przez większą cześć snu, pojawiają się też w stanie głębokiej medytacji i koncentracji.

           

              Zadzwoń i zarejestruj się – 573 195 108 – Terapia biofeedback Warszawa

Zapis fal można zbadać zakładając specjalne elektrody na głowę pacjenta. Stosowanie tego typu aparatury jest w pełni bezpieczne i nie wiąże się z najmniejszym ryzykiem. Po założeniu aparatury pomiarowej pacjent siada przed monitorem, na którym wyświetlane są obrazy. Pacjent uczy się świadomie zmieniając natężenie poszczególnych pasm fal mózgowych wpływać na przebieg treningu.